André Olsson

Stor passion för perfektion, jag älskar detaljerna i vårt arbete – mer utav grund och form än för creative art för att vara tydlig.

Jag har valt att samarbeta och arbeta med REQ för att vi har ett otroligt stabilt grundutbud. Konsistenserna på Gel, LackGel och handvårdsprodukterna är jag väldigt svag för. På ett bra sätt. Produkter ska underlätta för oss att arbeta med, vilket jag tycker de gör!

Min roll i vårt Content Team är att visa och inspirera hur man kan använda produkterna på enklaste sätt med perfekt resultat. Både estetiskt och hållbarhetsmässigt.